ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів в м. Слов'янськ,  що надаються  Комунальним підприємством «АТП 052814»

 

На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад,  Комунальне підприємство пропонує на розгляд обґрунтування причини підвищення тарифу на послуги  вивезення твердих та рідких побутових відходів в м. Слов’янська, що надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.

Метою розробки та  впровадження нового тарифу є відшкодування витрат на послуги санітарного очищення.

Обгрунтування необхідності встановлення нових тарифів на послуги з вивезення побутових відходів в м.Словянську , що надаються КП «АТП 052814»

Діючий тариф на послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів був встановлений рішенням виконавчого комітету  Слов’янської міської ради від 01.03.2017 року  № 146 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та  введений в дію з 01.04.2017 року.  Даний тариф відшкодовує 60,1% вартості послуг.

За період, що минув від затвердження тарифу, у значній мірі зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, запасних частин та комплектуючих матеріалів, законодавчо збільшено рівень мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму. Крім того, «Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки» мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду встановлено не менше 140 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,  збільшені коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітників за видами робіт та професій  до мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду. За цей час основні складові тарифу змінилися наступним чином:

 

 

Показник

Ціна, врахована в діючому тарифі, грн. без ПДВ

Нова підтверджена ціна в плановому тарифі, грн. без ПДВ

% приросту (збільшення )

Дизельне пальне,грн/л

17,08

25,83

51,2

       

Бензин, грн./л

18,50  

24,17

30,7

       

Тариф на електроенергію, грн./1 кВт

1,97

2,35

19,3

Мінімальна заробітна плата, грн

3200

4173

30,4

Мінімальний  прожитковий мінімум для працездатної особи,грн

1662,50

1972

18,9

 

Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам стало причиною нестачі обігових коштів. Підприємство не має можливості вчасно розраховуватись за паливно-мастильні матеріали, запасні частини, послуги з розміщення відходів на полігоні.  Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність перегляду тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Розрахунок тарифів був проведений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №1010 від 26.07.2006 р. «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» 

В складову тарифу на вивезення твердих побутових відходів включені такі планові витрати за елементами складових:                                                                                                                                              

                                                                         грн./м3

Статті витрат

населення

бюджет

Інші споживачі

 1.Прямі матеріальні  витрати, всього, 

26,57

26,57

26,57

1.2. Паливно-мастильні матеріали

20,03

20,03

20,03

1.2.Матеріали, запчастини

6,54

6,54

6,54

2.1. Фонд оплати праці

20,60

20,60

20,60

2.2. Нарахування на заробітну плату

4,53

4,53

4,53

3. Інші прямі витрати, всього

2,89

2,89

2,89

3.1.Амортизація

0,02

0,02

0,02

3.2. Податки, збори, платежі

0,19

0,19

0,19

3.2. Інші витрати (розміщення на полігоні)

2,68

2,68

2,68

4. Загальновиробничі витрати, всього

15,21

15,21

15,21

4.1.Матеріальні витрати  (утримання основних засобів та інших необоротних активів)

1,39

1,39

1,39

4.2. Фонд оплати праці

10,49

10,49

10,49

4.3. Нарахування на ФОП

2,31

2,31

2,31

4.4. Амортизація

0,13

0,13

0,13

4.5. Інші витрати (опалення, електроенергія,техогляд, страхування транспорту, інше)

0,89

0,89

0,89

5.Адміністративні витрати

10,47

10,47

10,47

5.1.Матеріальні витрати  (утримання основних засобів та інших необоротних активів)

0,39

0,39

0,39

5.2.Фонд оплати праці

7,89

7,89

7,89

5.3. Нарахування на ФОП

1,74

1,74

1,74

5.4 Амортизація

0,02

0,02

0,02

5.5.Інші витрати 

0,43

0,43

0,43

6. Витрати на збут

3,12

3,12

3,12

Всього  собівартість, грн

83,40

83,40

83,40

Об’єм  виробництва, м3

                194253м3

Рентабельність,%

5,0

12,0

20,0

Сума рентабельності

4,17

10,01

16,68

Податок на додану вартість

17,51

18,68

20,02

Запропонований тариф грн./м3

105,08

112,09

120,10

 

В результаті зростання основних складових планується збільшення тарифу  на вивезення твердих побутових відходів  населення  на 58,8 %, бюджетних установ  та інших споживачів 66,4%.

Місячна вартість послуг з вивезення твердих побутових відходів для населення по запропонованому тарифу:

 

№ п/п

Джерело утворення побутових відходів

Річна норма надання послуг з вивезення твердих побутових  відходів на одного мешканця, м3

Плата з одного мешканця разом з ПДВ грн. за місяць

1

Житлові будинки багатоквартирні з наявністю усіх видів благоустрою або за відсутністю одного або двох з видів благоустрою

1,98

17,34

2

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою

2,1

18,39

 

Планова періодичність надання послуги – згідно графіків прибирання та укладеним договорам.

 В складову тарифу на вивезення рідких  відходів включені такі планові витрати за елементами складових:    

                                                                                                                                                           грн./м3

Статті витрат

населення

бюджет

Інші споживачі

 1.Прямі матеріальні  витрати, всього, 

20,95

20,95

20,95

1.2. Паливно-мастильні матеріали

16,87

16,87

16,87

1.2.Матеріали, запчастини

4,08

4,08

4,08

2.1. Фонд оплати праці

22,84

22,84

22,84

2.2. Нарахування на заробітну плату

5,02

5,02

5,02

3. Інші прямі витрати, всього

13,52

13,52

13,52

3.1. Амортизація

     

3.2. Податки, збори, платежі

0,21

0,21

0,21

3.2. Інші витрати (розміщення на зливній)

13,31

13,31

13,31

4. Загальновиробничі витрати, всього

16,84

16,84

16,84

4.1.Матеріальні витрати  (утримання основних засобів та інших необоротних активів)

1,55

1,55

1,55

4.2. Фонд оплати праці

11,61

11,61

11,61

4.3. Нарахування на ФОП

2,55

2,55

2,55

4.4. Амортизація

0,15

0,15

0,15

4.5.Інші витрати (опалення, електроенергія, техогляд, страхування транспорту, інше)

0,98

0,98

0,98

5.Адміністративні витрати

11,87

11,87

11,87

5.1.Матеріальні витрати  (утримання основних засобів та інших необоротних активів)

0,44

0,44

0,44

5.2.Фонд оплати праці

8,95

8,95

8,95

5.3. Нарахування на ФОП

1,97

1,97

1,97

5.4. Амортизація

0,02

0,02

0,02

5.5.Інші витрати 

0,49

0,49

0,49

6.Витрати на збут

3,46

3,46

3,46

Всього  собівартість, грн

94,50

94,50

94,50

Об’єм  виробництва, м3

             10692 м3

Рентабельність,%

7,0

7,0

7,0

Сума рентабельності

6,62

6,62

6,62

Податок на додану вартість

20,22

20,22

20,22

Запропонований тариф грн./м3

121,34

121,34

121,34

 

В результаті зростання основних складових планується збільшення тарифу  на вивезення рідких  відходів для всіх груп споживачів на 59,9 %.

 

 

 

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів надасть змогу КП «АТП 052814»:

  1. Своєчасно та якісно надавати послуги з вивезення побутових відходів.
  2. Утримувати автотранспорт в належному технічному стані.
  3. Своєчасно проводити розрахунки за енергоносії, паливно-мастильні матеріали.
  4. Своєчасно виплачувати заробітну плату та проводити відрахування у соціальні фонди згідно діючого законодавства України.

 

Зауваження та пропозиції  споживачів, будь яка інша додаткова інформація приймаються протягом 7 календарних  днів з дня публікації даного повідомлення за адресою: 84107, м. Слов’янськ,   вул. Літературна,109    Комунальне  підприємство «АТП 052814»  тел. (062-62) 3-70-23.                             

 

 

Директор КП «АТП 052814»                                                                К.М.Водоп’янов

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 СЛОВ'ЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Розробка та підтримка АРЕАЛ

Search